Divendres, 21 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Contractació / Perfil del contractant

Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

En el perfil del contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell. La fitxa informativa de cada contracte conté les resolucions d’adjudicació i les actes de valoració emeses per les meses de contractació corresponents.

Plataforma de contractació pública de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.

Modificacions dels contractes formalitzats, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades

Les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades, també es publiquen al Perfil del contractant. Fins a data d'avui (gener 2019) no n'hi han hagut.

Plataforma de contractació pública de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell