Divendres, 14 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc del passat 10 d'agost

Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc del passat 10 d'agost

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El dimecres dia 10 d'agost de 2016 a les 22.00h va tenir lloc el Ple extraordinari amb el següent ordre del dia:

Abans de començar l’Alcalde explicà quins són els motius legals pels quals no pot acceptar que es debatin en aquest Ple les dues propostes presentades conjuntament pels grups municipals de CDC i PP i una tercera presentada pel grup de CDC. El grup municipal de CDC mostra el seu desacord en l’aplicació d’aquest criteri però accepta la decisió.

1er. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte d’obres local de construcció de nínxols al cementiri municipal

Es va presentar al Ple el projecte d'obres per construir nínxols i columbaris en el cementiri municipal. El pressupost de l'obra puja a 46.452,90€ i un cop aprovat es posarà a exposició pública.

El grup municipal de CDC expressa el seu malestar per la tardança en tirar endavant aquest projecte que és necessari pel poble. L’Alcalde els hi respon que hi ha hagut endarreriments en l’elaboració del projecte que no són imputables al consistori.

Aquest punt es va aprovar amb el següents vots:

A favor: 5 BM-AM, 5 CDC, 1 PP

 

2n. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del pressupost 2016 mitjançant crèdit extraordinari.

En aquest punt de l'ordre del dia es presentaven tres modificacions del pressupost que es van votar per separat.

La primera feia referència a la construcció dels nínxols i columbari del cementiri municipal aprovat en el punt anterior. La modificació que es proposava era de 50.000€ i es financien amb el superàvit inicial que té el pressupost prorrogat del 2016.

En aquest punt el grup municipal de CDC va expressar que no trobaven correcte que el pressupost de l'obra fos de 46.452,90€ i que la modificació fos de 50.000€. L'Alcalde va respondre que es va arrodonir la xifra per si durant l'obra hi havia algun imprevist no inclòs en el pressupost.

Aquest punt es va aprovar amb el següents vots:

A favor: 5 BM-AM

Abstencions: 5 CDC, 1 PP

La segona modificació era per crear la partida que ha de permetre que l'Alcalde i el Regidor de Festes poguessin percebre les seves retribucions tal com va establir el Ple extraordinari de 8 de juliol de 2015. L'import total d'aquesta modificació era de 30.400€ que era finançada per recursos provinents d'una altra partida del capítol 1 de personal.

El grup municipal de CDC va acusar a l'Alcalde de saltar-se el que es va acordar en el Ple de data 8/7/15 i va manifestar que no votarien a favor d’aquest punt. L’Alcalde va respondre que fins ara s’havia complert amb el que es va establir en aquell Ple, però que no veia cap problema en acceptar la proposta presentada per CDC per establir unes noves retribucions mes restrictives. També va recordar que era l’anterior equip de govern qui no havia respectat el que es va establir en el Ple 29 de juny de 2011 pel que feia al tema de les retribucions.

Aquest punt no es va aprovar amb els següents vots:

A favor: 5 BM-AM

En contra: 5 CDC, 1 PP

Per acabar la tercera modificació del pressupost feia referència a la partida on es comptabilitzen les quotes que l’Ajuntament paga a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i al Consorci LOCALRET. Actualment es comptabilitzaven incorrectament a la partida de subvencions i per donar major seguretat jurídica a l’Ajuntament s’ha cregut convenient crear les partides de Quotes a entitats municipalistes i Quotes a consorcis.

El grup municipal de CDC manifesta que no se’ls hi ha explicat suficient el motiu de la necessitat d’aquest canvi i que s’abstindran.

Aquest punt s’aprova amb els següents vots:

A favor: 5 BM-AM

Abstencions: 5 CDC, 1 PP