Dijous, 20 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Ple del dimecres dia 14 de setembre de 2016

Ple del dimecres dia 14 de setembre de 2016

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El dimecres dia 14 de setembre de 2016 a les 22.00h va tenir lloc el ple ordinari on es van tractar els següents assumptes:

1er.- aprovació si s’escau de les actes de les sessions anteriors (21/4/16, 6/7/16, 10/8/16)

En aquest punt els grups municipals del PP i CDC s’ha queixat de que les actes no reflectien el que realment s’havia dit als Plens i que no es complia amb el que es va acordar en el seu dia referent a que les actes han de ser literals.

L’Alcalde els hi va recordar les explicacions que ja els hi havia donat en la reunió prèvia de la setmana anterior de per què l’acta del dia 6/7/16 no era literal. Les correccions a l’acta del dia 21/4/16 els hi van ser enviades el 18 d’agost i no s’havien pronunciat al respecte. Pel que feia a l’acta del dia 10/8/16 aquesta era literal.

Les actes no es van aprovar amb els vots:

A favor: 5 BM-AM

En contra:  5 CDC + 1 PP

2n.- Aprovació provisional de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell articles 80 i 149 de les normes urbanístiques.

El Ple de dia 12 de maig va fer l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del POUM, Ara un cop passat el termini d’exposició pública i rebuts tots els informes sectorials al respecte, el Ple ha de decidir sobre l’aprovació provisional d’aquesta modificació. Un cop aprovada provisionalment, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Tots els grups municipals es mostren a favor d’aquesta proposta.

La proposta s’aprova per unanimitat.

3er.- Aprovació provisional del Pla de Millora urbana promogut per mecanitzats Bell-lloc S.L.

Per resolució d’Alcaldia de 10 de maig es va aprovar inicialment l’expedient del PMU promogut per mecanitzats Bell-lloc S.L. Un cop passat el termini d’exposició pública i rebuts tots els informes sectorials favorables, el Ple ha de decidir sobre l’aprovació provisional d’aquest pla. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Tots els grups municipals es mostren a favor d’aquesta tramitació.

La proposta s’aprova per unanimitat.

4rt.-Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2016.

Degut a que hi ha despeses de l’exercici 2015 corresponents a l’amortització de dos crèdits del BBVA pendents de comptabilitzar al pressupost, s’inicia aquest expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.

L’Alcalde explica que són 24.410,91€ corresponents als crèdits que l’anterior equip de govern va liquidar abans de les eleccions del 2015 i que al fer el tancament de l’exercici 2015 es va descobrir que no s’havien comptabilitzat al pressupost. Amb aquest reconeixement es corregeix aquesta errada.

El grup municipal de CDC va preguntar sobre les diferencies en les quantitats establertes en aquest punt i en el següent punt de l’ordre del dia i si això representava majors ingressos per l’Ajuntament. La secretària va respondre que aquest reconeixement significava major despesa. L’Alcalde va explicar que la diferencia en les quantitats era degut a que la modificació de crèdit del punt 5è no contemplava els interessos sinó sols l’amortització.

La proposta s’aprova per unanimitat.

5è.-Aprovació de la modificació de pressupost 2/16.

L’Alcalde explica que aquesta modificació està motivada pel punt anterior on s’han reconegut la despesa de l’exercici 2015 pendent de comptabilitzar al pressupost.

La proposta s’aprova per unanimitat.

6è.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia i de les actes de la junta de Govern.

En aquest punt els grups municipals del PP i CDC pregunten sobre diversos Decrets entre els quals:

- El grup municipal del PP pregunta sobre una factura del Consell Comarcal que correspon a la memòria valorada de la restauració del Casal Parroquial. L’Alcalde li respon que ja en van parlar en un altre Ple, s’ha demanat una memòria del que s’ha de fer per poder demanar una subvenció de tal manera que l’Ajuntament no hagi de posar diners. El que ha costat aquesta memòria s’inclourà a dins de les despeses subvencionables. El grup municipal del PP no troba correcte que es doni diners per arranjar patrimoni de l’Església. El grup municipal de CDC també mostra el seu malestar per la manera com s’està fent.

- El grup municipal de CDC va preguntar sobre diverses factures com per exemple: dues factures de trofeus pel CEPU i pel Futbol sala; dues factures d’Imagrifol, una factura de Construccions Bargalló. També van demanar una còpia de les bases de licitació del contracte del bar La Cultural.

7è.- Ratificar el Decret d’Alcaldia que aprova el Pla Local de joventut.

En data 30 d’agost de 2016 es va aprovar per decret d’alcaldia el Pla Local de Joventut. El Ple ha de ratificar aquest Decret per a que el Pla tingui validesa. El Regidor de joventut, Miquel Amorós va explicar en què consisteix i com es va elaborar el Pla i el procediment de participació que es va usar.

El Decret es ratifica amb els vots:

A favor: 5 BM-AM, 1PP, 1CDC

Abstencions: 4 CDC

8è.- Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda.

En aquest punt l’Alcalde va informar de les dades relatives als informes enviats al Ministeri d’Hisenda:

Pagaments realitzats en el trimestre: 148.490,59 euros

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 48.026,91 euros

El període mig de pagament 2n. TRIM. 2016: 14,91 dies

9è.- Moció per la memòria històrica.

L’Alcalde llegeix la moció que ha presentat el grup municipal de BM-AM per recuperar la memòria històrica.

En aquesta moció es demana que, tal com estableix la llei i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es retiri el títol de fill predilecte de Bell-lloc d’Urgell a Eduardo Aunòs Perez i a Emilio Barrera Luyando; també que es retiri una placa amb els símbols falangistes que hi ha al carrer Sant Jordi, 52. Finalment es demana que es canviï el nom del carrer Alfons XII ja que va donar suport al cop d’estat del 36. El nou nom del carrer es decidirà mitjançant un procés participatiu amb els veïns.

Els grups municipals del PP i CDC es mostren d’acord amb els dos primers punts de la moció però s’oposen al canvi de nom del carrer per les molèsties que pot portar als veïns.

Finalment aquest tercer punt de la moció es retira i s’aprova la resta amb el següent resultat:

A favor: 5 BM-AM, 5 CDC

Abstencions: 1 PP

 

10è.  Moció per a l’adequació i manteniment de l’arxiu municipal de Bell-lloc d’Urgell.

L’Alcalde llegeix la moció presentada pel grup municipal BM-AM i que demana que es creï un reglament d’ús de l’arxiu i que per l’exercici 2017 es prevegi una partida al pressupost exclusiva per restaurar llibres i adequar l’arxiu.

La Regidora de cultura, Nadir castells, explica l’estat actual de l’arxiu i les necessitats que té.

Els grups de l’oposició es mostren en desacord en el tema de preveure una partida per a les despeses de l’arxiu. Opinen que si hi ha despeses que es treguin de la partida de cultura.

Finament es retira el segon punt de la moció i aquesta s’aprova per unanimitat.

11è.- Precs i preguntes.

El grup municipal de CDC llegeix un manifest on comuniquen que no assistiran a cap acte organitzat per l’equip de govern i fent referència al procés judicial obert contra 10 regidors i exregidors de l’Ajuntament. En aquest manifest exposen, entre altres coses, que des de l’Ajuntament s’ha facilitat documentació que ha permès interposar aquesta denuncia i que una regidora de l’equip de govern està involucrada en una segona denúncia que no ha estat admesa. L’alcalde els hi va respondre que des de l’equip de govern no s’ha facilitat en cap moment la sortida de documentació de l’Ajuntament i que si així ho creien que podien presentar un escrit demanant una investigació dels fets. Per al·lusions directes, la primera tinent d’alcalde va rebatre els arguments sobre la seva participació en aquesta suposada segona denúncia.

El Ple es dona per acabat a les 24.00h