Dimarts, 23 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 12 de desembre

Resum del ple del passat 12 de desembre

Entre d'altres, es va aprovar per unanimitat l'adhesió al contracte derivat 2015.05-D2 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica

El passat dia 27 va tenir lloc Ple extraordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior (14/11/2019 i 26/11/2019) 

Els grups municipals no plantegen esmenes a les actes del Ple del dia Ple Ordinari de data 14/11/2019, Ple Extraordinari de 26/11/2019. 

2n. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D2 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

En aquest punt s’aprova que el municipi de Bell-lloc d’Urgell s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més. 

El Grups Municipals Bell-lloc es Mou es mostra d’acord perquè entenen que és un benefici tant pel poble com per l’estalvi econòmic i estalvi de tasques administratives. 

El punt s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

3r. Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l’any 2019. 

En aquest punt s'aprova l’aplicació amb efectes de l’1 de gener de 2019, l’increment de les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, del 2,25 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest i l’increment en termes globals del 0’25% addicional corresponent a l’increment del PIB, de les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 

Els grups municipals es mostren d’acord amb l’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’ajuntament. 

El punt s’aprova per unanimitat. 

 

4t. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339 de data 09/12/2019 d’aprovació de la participació al projecte Agrobiofood b Ponent de l’operació PECT i sol·licitud de subvenció. 

En aquest punt  s’aprova la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339 de data 09/12/2019 la participació al projecte Agrobiofood b.Ponent en el qual l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell participarà en l’Operació 3 del PECT A (ECOFood-HubLab) que sol·licita la Diputació de Lleida dins la subvenció per la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya2014-2020. 

Sotmesa a votació la proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339 de data09/12/2019 d’aprovació de la participació al projecte Agrobiofood B Ponent de l’Operació PECT isol·licitud de subvenció, aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació. 

 

5è. Moció per mesures de suport al sector agrari de la fruita dolça per a l’any vinent. 

En aquesta moció es condemna les baixes liquidacions dels preus de la fruita de pinyol, fa que calguin mesures de suport a la pagesia i fer front al desequilibri que pateix la producció en relacions comercials al llarg de la cadena de valor de la fruita. 

Els grups municipals recolzen aquesta moció i queda aprovada per unanimitat. 

6è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia. 

El Ple es dona per assabentat dels decrets. 

7è. Informes equip de govern. 

La Sra. Rosa Buira informa de les accions de l’equip de govern 

  • El tractament sobre el terra de la pista del pavelló. 

  • La signatura del conveni amb Aigües Veri. 

  • La Jornada d’emprenedoria jove. 

  • XI Trobada de Dones Rurals. 

  • El pacte amb la Col·lectivitat de Regants de Torregrossa. 

  • L’enllumenat de Nadal solidari. 

 

8è. Precs i Preguntes 

El Sr. Carles Palau pregunta pel que fa al conveni amb la Veri podríem saber quin import li toca a cada club i quina durada ha sigut aquest conveni. 

EL Sr. Jaume Amorós respon són tres temporades, són 5.500 € al hoquei, 3.500 € al bàsquet i 3.000 € al futbol, s’ha fet una mica de variació. 

El Sr. Carles Palau, pregunta, heu comentat que hi ha problemes d’abastament a l’estiu d’aigua. 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, respon a l’estiu tenim el problema del vas de potabilització, és un vas que nosaltres tenim unes màquines i una capacitat, aquestes màquines produeixen aigua potable, ara les estem fent treballar quasi 24 hores al dia, aquest vas té la capacitat que té, si tu estàs xupant més aigua del compte, aquest vas baixa i les màquines no tenen prou capacitat per remuntar llavors el que s’està buscant és que hi hagi més capacitat d’emmagatzematge amb aquesta punta que falta per fer les 24 hores es pugui emmagatzemar en un altre lloc d’aigua potabilitzada, és a dir fer un coixí i això és el que s’està intentant parlar amb Incasòl, fer coixí en un altre lloc, per acabar de solucionar fins que no acabin el pantà de dalt. 

S’entra en un debat sobre l’abastament d’aigua. 

Sr. Carles Palau, pregunta, vam aprovar el Pla Local de Seguretat Viària, com està? 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, estan treballant, el dia que ens l’enviïn us l’ensenyarem, no us hem dit res perquè no ens han enviat res. 

Sr. Carles Palau, referent a la carta que em va contestar vostè senyor Alcalde, on vaig demanar informació de l’altre dia al Ple on es va aprovar inicialment la pujada de l’IBI i de l’Impost de vehicles, que es va dir aquí que això es va fer en base a uns càlculs i segon també es va dir que s’havien revisat les taxes i que s’havien detectat deficiències, no sé com dir-ho que hi havia més despeses que ingressos, llavors jo li vaig demanar si us plau que ens facilités aquests càlculs, puc entendre encara que no comparteixo el fet de que la documentació que diu que li va facilitar Secretaria és una documentació interna de treball, ho puc entendre però no ho comparteixo i lo altre si que és cert que durant quatre anys, que vam estar gestionant les taxes, però precisament per això volem veure quin són els seus comptes per a veure si coincideixin amb els nostres, per això els vam demanar, si hi ha inconvenient en donar-nos-les pues bueno. 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li dic que es pot mirar, estant a l’abast, vostès van tancar els pressupostos. 

Sr. Carles Palau, no parlo de pressupostos 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, els comptes del 2018 els van tancar vostès i els de l’any 2015 també. 

Sr. Miquel Amorós, vam registrar dos preguntes per escrit sobre el tema de llibret de Festa Major i el sopar de Festa Major i vau dir que les contestaríeu per escrit. 

Sr. Miquel Campàs, sobre el tema del llibret de la Festa Major dilluns tenim una reunió per aclarir-ho amb l’empresa, estem pendents.