Dimarts, 23 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 24 d'octubre

Resum del ple del passat 24 d'octubre

Dos dels tres punts a tractar en l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat.

El passat dia 24 d'octubre es va dur a terme sessió extraordinària del ple (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació provisional, si s’escau, modificació ordenances fiscals per l’exercici 2020.

Aprovació provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Després d’un extens debat entre els grups municipals, la modificació d’ordenances fiscals per l’exercici 2020 queda aprovada provisionalment amb els vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc i els vots en contra del grup Bell-lloc es Mou.

 2n. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior de Bell-lloc d’Urgell (4a fase).

En aquest punt s’aprova inicialment el projecte de Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4), amb un pressupost de 117.986,56 euros i 24.777,18 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 142.763,74 euros – cent quaranta-dos mil set-cents seixanta-tres euros amb setanta-quatre cèntims -, IVA inclòs.

Els dos grups municipals es mostren a favor d’aprovar aquest projecte i en que es beneficiós per al poble.

El punt s’aprova per unanimitat.

3r. Aprovació inicial, si s’escau, modificació de crèdit núm. 7/19 del pressupost prorrogat exercici 2019.

En aquest punt es debat l’aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019 del Pressupost prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per un import de 2.300,00 € pel següent motiu: adquisició de la bomba d’ aigua d’aire condicionat pel centre cívic i dependències socials, i l’increment de les despeses financeres de les diferents entitats bancàries. Totes les modificacions de crèdit seran finançades amb anul·lacions o baixes dels crèditsde partides de despeses del pressupost prorrogat vigent.

Els dos grups es mostren d’acord amb la necessitat de realitzar aquesta tasca de manteniment. S’aprova el punt per unanimitat.

 

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió.