Dimecres, 24 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 3 d'agost

Resum del ple del passat 3 d'agost

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 3 d’agost es va dur a terme el primer ple ordinari de la legislatura 2023-2027 (ja disponible al canal de vídeo de l'Ajuntament) on es van tractar els següents temes:

• Temes pressupostaris i econòmics: es van debatre l’aprovació de 2 modificacions de crèdit i el reconeixement d’unes despeses del 2022. Com a exemple de partides que van augmentar trobem la de Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge (+21.1502€), diverses despeses del Consell Comarcal (+55.000€), camins (+17.000€).
Finalment es va informar de l’adjudicació d’una operació de tresoreria destinada a donar liquiditat a la tresoreria de l’Ajuntament. L’import d’aquesta pòlissa ascendeix a 649.746€.
http://www.bell-lloc.cat/ajuntament/informacio-economica-i-financera/informacio-pressupostaria

• Temes de gestió interna: es va donar compte del nomenament d’una tinenta d’alcaldia i de la constitució de la Junta de govern, a la vegada que també es va donar compte del nomenament de la representant de l’Ajuntament al Consell de l’escola Bressol. També es va aprovar el règim de dedicacions i retribucions dels membres electes de l’ajuntament. (enllaç a la pàgina actualitzada de retribucions)

• Temes diversos: dins aquest apartat hi trobem l’aprovació de les festes locals per l’any 2024. El Ple va aprovar la proposta de declarar festius el 26 i 27 de setembre de 2024 https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/festes_generals_locals_Cat/index.html . També es va aprovar inicialment el projecte de construcció del nou Ajuntament a l’edifici de la Costereta, aquest edifici és un Bé cultural d’interès local. El projecte te atorgades tres subvencions de la generalitat per un import aproximat de 440.000€ amb un pressupost total aproximat del projecte de 1.700.000€. També es va aprovar la sol·licitud d’augment de 7 places concertades pel centre de dia, d’aquesta forma ara passarem a disposar d’un total de 12 places concertades.

• Part de control i precs i preguntes: per finalitzar es va donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des del 08/06/2023 fins al 28/07/2023 i de la Junta de Govern del 23/05/2023. El grup de l’oposició va preguntar sobre la sol·licitud de subvenció a la Diputació per redactar el Document Únic de Protecció Civil i pel cost total del servei de seguretat de les piscines municipals. L’Alcalde va manifestar que en aquell moment no disposava de la informació i que la facilitaria el més aviat possible. També es va preguntar sobre la contractació directa del servei de Bar de les piscines municipals i la possibilitat de realitzar plens amb participació mixta, és a dir presencialment i telemàticament.

Una vegada finalitzat el Ple es va donar la veu al públic assistent que va poder expressar les seves peticions i/o precs.