Dilluns, 24 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple del passat dijous 21 de març de 2019

Resum del Ple del passat dijous 21 de març de 2019

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 21 va tenir lloc el Ple corresponent al mes de març (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1.- Aprovació acta anterior.

No es va proposar cap esmena i l’acta va quedar aprovada.

2.- Aprovació del Conveni amb el Servei Català de Trànsit (SCT) en matèria de seguretat viària.

En aquest punt es presentava a votació del Ple l’aprovació d’un conveni amb el SCT per a l’elaboració d’un Pla de Seguretat Vial. En aquest conveni el SCT elabora el Pla amb la col·laboració del municipi a cost zero per l’ajuntament. L’equip de govern va justificar la signatura d’aquest conveni en la necessitat de pacificar el trànsit a dins del municipi, com per exemple a la zona escolar. Les actuacions que s’han de dur a terme des de l’Ajuntament s’han de fer amb l’assessorament dels tècnics corresponents, en aquest cas els del Servei Català de Trànsit.

El grup municipal del PP va manifestar que pel que quedava de legislatura no calia votar a favor d’aquest punt.

El grup municipal de CDC expressa que és massa tard per presentar aquest conveni i que demanen més informació abans de votar-lo a favor. Consideren que des de l’equip de govern no s’ha fet prou per informar els regidors de l’abast d’aquest conveni. A preguntes de l’Alcalde estan d’acord a tenir una reunió amb el SCT però tot i això no votaran a favor d’aquest conveni durant aquesta legislatura.

El punt no s’aprova amb els vots en contra de CDC i PP.

 

3.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de sol·licitud d’ampliació del conveni amb el Departament d’afers socials sobre les places concertades del centre de dia.

El passat mes de febrer es va aprovar un conveni amb el Departament d’afers socials pel finançament de les places concertades del centre de dia. Durant la tramitació del conveni es va veure que només preveia 260 dies a l’any, és a dir de dilluns a divendres. L’Ajuntament va informar al Departament que el centre de dia de Bell-lloc d’Urgell està obert de dilluns a diumenge, és a dir 365 dies a l’any. Les dos administracions van arribar a l’acord d’aprovar el conveni i desprès demanar-ne una ampliació. El que es porta a votació és aquesta ampliació del conveni.

El grup del PP no manifesta res

El grup de CDC expressa el seu acord en la ratificació del Decret i manifesta el seu suport a la tasca que està fent en centre de dia que van construir quan ells eren a govern.

El punt s’aprova per unanimitat.

4.- Dació en compte de Decrets i Acords de la Junta de Govern

En aquest punt el grup municipal de CDC va demanar informació sobre dues factures, una al regidor de festes i l’altra a l’Alcalde.

Tots dos es van comprometre a fer-los-hi arribar còpies.

5.- Mocions

No es presenta cap moció

 

6.- Prec i preguntes

En aquest apartat els diferents grups municipals fiscalitzen la gestió de l’equip de govern.

El grup municipal de CDC pregunta sobre la el projecte d’il·luminació de la zona de can Gomà. Han rebut la còpia del projecte i dels 3 pressupostos demanats però no veuen que la modificació executada consti en el projecte.

L’alcalde els informa que en el projecte es preveia la substitució d’una part de les bombetes per bombetes LED però que a l'hora d’executar l’obra l’empresa subministradora va oferir pel mateix preu canviar tota la lluminària. El tècnic municipal va valorar positivament aquest canvi i així es va executar.

La Sra. Buira li comenta a la Sra Castells l’estat de la revista davant del fet de que no es podrà repartir fins passades les eleccions municipals. El debat es centra en els escrits que els diferents grups municipals publiquen en la revista. Al final es decideix entre tots els regidors i regidores de que en aquesta revista no surtin els escrits dels grups municipals.

També van preguntar per l’endarreriment de la pavimentació del carrer Via Ferrea. No entenen perquè una obra que els regants van acabar fa temps encara està pendent de finalitzar per part de l’Ajuntament. L’alcalde els informa que un cop acabades les feines dels regants, es va voler assegurar la xarxa d’aigua potable i posar enllumenat públic en aquella zona que no en tenia. Un cop fet això ja s’ha pavimentat aquesta zona.

El portaveu del grup de CDC pregunta sobre el contracte d’obres del camí de Pelagalls i l’empresa que ha guanyat la licitació. Comenta que és curiós que hagi guanyat una empresa de Madrid i que els diners de la Generalitat acabaran a la capital de l’estat. L’alcalde li manifesta que al procediment de licitació s’hi pot presentar qualsevol empresa de l’espai europeu i que per tant si compleix amb els requisits tècnics no s’hi pot fer res.

El Sr. Consola recorda la seva queixa de l’anterior Ple relativa a les reclamacions que fa l’Ajuntament als usuaris de la llar d’infants que el banc els retorna un rebut. Diu que l’alcalde és un embustero ja que el darrer Ple va mentir i que se li ha enviat aquesta carta per què és un familiar seu.

L’Alcalde llegeix les paraules que el Sr. Consola va dir el darrer Ple: “s’ha canviat el sistema” i també les que va dir el regidor Sr. Campàs: “però mai, mai...havíem fet una carta d’aquestes...”. Tot seguit els hi entrega còpies de les mateixes cartes signades per l’aleshores alcalde Ramon Consola amb el mateix text que la carta que es va enviar al seu familiar.

Desprès d’uns minuts de debat sobre aquest darrer assumpte es dona per acabat el Ple.